Add to favourites
News Local and Global in your language
15th of October 2018

NederlandMinister Ollongren: gemeenten mogen meer experimenteren - Binnenland - PAROOL

De minister had de lezing woensdagavond in Zwolle moeten houden, maar omdat ze griep heeft, las haar secretaris-generaal de tekst voor.

Ollongren pleit voor meer experimenten en vernieuwingen binnen de bestaande Gemeente- en Provinciewet, die de bevoegdheden van lokale overheden regelt. 'Waarom nee zeggen tegen de grote gemeenten die meer taken zelf willen uitvoeren? Als dat een dochter van een bezorgde vader in Amsterdam aan een woning helpt...' 

Ze noemt de huidige ontwikkelingen een begin. Gemeenten krijgen al meer ruimte bij bijvoorbeeld zorg en jeugdhulp en bij de ontwikkeling van de omgeving.

Als het binnen de kaders gebeurt, moeten gemeenten ook meer hun eigen bestuur kunnen inrichten. Nu mogen ze niet zelf bepalen hoeveel raadsleden ze willen hebben. Of mogen ze niet zelf tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen regelen, of zelf meer belastingen heffen.

OpgerektWaarom nee tegen een provincie als Zeeland die in overleg met gemeenten gemeentelijke taken wil uitvoeren, vraagt ze zich verder af. 'Als daardoor die directeur van die basisschool zijn school kan openhouden. Waarom nee tegen Sittard als die gemeente bevoegdheden overdraagt aan kleinere kernen als Guttecoven? Als dat de mensen meer betrekt bij het openbaar bestuur.'

Het zijn allemaal oplossingen die Nederland verder helpen, aldus Ollongren. De regels mogen best worden opgerekt, als alles maar democratisch gebeurt en niet indruist tegen de rechtsstaat.

HipstersOllongren heeft het verder over het belang van gelijke kansen voor iedereen in Nederland. 'Ongeacht of je in Aalten, Appelscha of Amsterdam opgroeit.' Volgens haar nemen de scheidslijnen in het land toe, bijvoorbeeld tussen 'jonge hoogopgeleide hipsters in Amsterdamse koffietentjes' en vergrijzing op het platteland.

Read More
Leave A Comment

More News

NU

PAROOL: BINNENLAND

NOS.nl binnenlands nieuws

VK:Binnenland

Nieuws.nl

Uitgelicht nieuws | Alle

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.