Add to favourites
News Local and Global in your language
17th of November 2018

NederlandKinderombudsvrouw: 'Betrek kind bij voogdij' - Binnenland - PAROOL

'Kinderen en jongeren vertellen mij dat ze niet betrokken worden bij besluiten en niet weten welke volwassenen er iets over hun situatie mogen zeggen,' schrijft Kalverboer in de brief aan de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Sander Dekker (Rechtsbescherming). "Kinderen hebben het recht hun visie te geven op belangrijke besluiten in hun leven."

Er zijn in Nederland twaalfduizend voogdijkinderen. Zij staan onder volledige voogdij, het gezag berust niet meer bij hun ouders, maar bij instellingen als Jeugdbescherming en Nidos (voor alleenstaande asielkinderen).

Ze wonen vaak bij pleegouders, die niet automatisch voogd worden. Daarvoor is een speciale procedure nodig. De voogd neemt belangrijke beslissingen, zoals in welk pleeggezin een kind wordt ondergebracht en wanneer hij of zij eventueel moet verhuizen.

Meer tijd en ruimteDe kinderombudsvrouw stelt dat 'jeugdbeschermers het beste willen voor deze kinderen en zich daarvoor inzetten'. "Maar de kinderen hebben het gevoel dat de voogd hen niet goed genoeg kent om een goed besluit te kunnen nemen."

Kalverboer wil dat de ministers de voogden meer tijd en ruimte geven voor het opbouwen van een vertrouwensband met de kinderen.

Ook vindt zij dat de kinderen, hun pleegouders of andere vertrouwenspersonen bij de rechter bezwaar moeten kunnen maken tegen bepaalde besluiten. Nu komen die klachten vaak terecht bij de Kinderombudsman.

Kinderen die onder toezicht zijn gesteld, en geen voogdij hebben, hebben die mogelijkheid wel. "Dat is een onbegrijpelijk onderscheid." Bij ondertoezichtstelling hebben de ouders nog wel het gezag over het kind, maar krijgt het gezin ondersteuning van een gezinsvoogd.

'Al jong meepraten' Read More
Leave A Comment

More News

NU

PAROOL: BINNENLAND

NOS.nl binnenlands nieuws

VK:Binnenland

Nieuws.nl

Uitgelicht nieuws | Alle

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.