• Follow us

Laatste Nieuws

In veilige wijken loeren honderden vrijwillige burgerwachten op potentiële criminelen

Buurtpreventieteam op pad © Rutting

Nationale beroering wegens een triest voorval in Assen, vorige week zaterdag. Plaats van handeling is Peelo, een nieuwbouwwijk uit de jaren tachtig, met rijtjeshuizen geordend in woonerven. Aan een daarvan grenst een speelveldje. Daar valt een man een meisje van vier lastig. Hij zou haar gevraagd hebben zich uit te kleden, zo hoorde de Volkskrant van ooggetuigen. Haar vader ziet het van een afstand en grijpt in. Vier buurtgenoten schieten te hulp, werken de man tegen de grond en houden hem in bedwang.

Als de politie arriveert blijkt de man overleden. De buurtgenoten worden aangehouden, maar zondagavond weer vrijgelaten. Uit politieonderzoek is niet gebleken dat ze de overledene – een 32-jarige hovenier uit Assen met een auditieve beperking – hebben mishandeld. Twee dagen later, op dinsdag, brengt het Openbaar Ministerie naar buiten dat er ‘voldoende feiten’ zijn ‘die wijzen op een zedenmisdrijf waarbij de overledene betrokken was’.

Dat de zaak veel aandacht krijgt is logisch. Het gaat om een beschuldiging van pedofilie, en dat raakt diep. ‘Verzet tegen kindermisbruik is een verankering van een moraal die op drift is’, zegt Hans Boutellier, hoogleraar veiligheid en veerkracht aan de Vrije Universiteit. In zijn boek Het seculiere experiment beschrijft hij hoe we leven in een ‘pragmacratie zonder bezielende moraal’.

De gebeurtenissen in Assen passen in een ontwikkeling. Burgers zijn zelfstandiger gaan optreden tegen wat ze als bedreigend ervaren, of het nu gaat om hun tradities, have en goed of om wat ze voelen als veiligheid. Burgerwachten, buurtapps, blokkeerfriezen en felle protesten tegen asielzoekerscentra maken deel uit van die ontwikkeling.

Het is vooral de aanhouding door de vijf mannen die de gemoederen beroert. De buurt is een tamelijk hechte gemeenschap. De mensen kennen elkaar, er zijn buurtbarbecues en er wordt vriendelijk en respectvol met elkaar omgegaan. Dus schoten buurtgenoten de vader te hulp toen ze hem hoorden roepen. Dat is de gemeenschapszin die politici, van progressief tot conservatief, al jarenlang propageren: je om elkaar bekommeren, ‘burgermoed’ betonen. De mannen deden echter meer dan het meisje beschermen en het opnemen van een dadersignalement: ze gebruikten geweld.

Dat mag, zegt Boutellier, als het volgens de regels gebeurt. Dan betreft het een klassiek ‘burgerarrest’. ‘De politie kan nu eenmaal niet overal tegelijk zijn. Dat moet een overheid ook niet willen, dat lukt tegenwoordig alleen nog in Noord-Korea.’ Hij benadrukt dat hij ‘niet sceptisch’ is over de rol die burgers spelen bij het waarborgen van hun veiligheid. ‘Dat wordt nu eenmaal van ze gevraagd en de grenzen die aan hun optreden worden gesteld zijn goed geregeld.’

De regels waaraan een burgerarrest moet voldoen zijn vastgelegd in het Wetboek van Strafvordering van 1921. Als iemand op heterdaad wordt betrapt bij het plegen van een strafbaar feit, mag die persoon door burgers worden aangehouden om hem aan de politie over te dragen (artikel 53). Bij het inzetten van geweld bij een burgerarrest gelden de principes van subsidiariteit en proportionaliteit: er mag meer en harder fysiek geweld worden ingezet naarmate het misdrijf ernstiger is en het verzet van de verdachte heviger. Hoogleraar strafrechtswetenschappen Jan Naeyé noemde dit in 2009 ‘een robuust persoonlijk aanvalsrecht’.

Als bij zo’n aanhouding geweld wordt gebruikt, komt de zaak vaak voor de rechter. De overheid is beducht voor ‘eigenrichting’. Het geweldsmonopolie ligt bij de staat, en men wil de burgers geen verkeerd signaal geven. De vijf mannen uit de wijk Peelo zijn volgens het OM dan ook nog steeds ‘verdachten’, in afwachting van nader onderzoek.

Is het aantal burgerarresten de laatste jaren toegenomen? We weten het niet. De politieacademie onderzocht heterdaadaanhoudingen uit 2004 in een beperkt gebied rond Amsterdam en Arnhem. In totaal werden daar 104 burgeraanhoudingen verricht, waarvan 98 door ‘burgers in beroepsuitoefening’, zoals winkeliers en portiers. Buurtbewoners of toevallige passanten gaan blijkbaar zelden over tot een burgeraanhouding.

Toch zijn er enkele beruchte zaken. In 2002 gingen medewerkers van een Amsterdamse Albert Heijn een man achterna die een greep in de kas had gedaan. Bij hun burgerarrest gebruikten ze veel geweld. Een van de mannen werd veroordeeld tot een boete, die werd betaald door een verontwaardigde prins Bernhard. Een jaar later hielden AH-medewerkers elders in Amsterdam Anja Joos aan, op verdenking van diefstal. Ze werd in elkaar getrapt, waarna ze overleed. Acht ‘burgerdaders’ werden veroordeeld. En dan is er de zaak uit 2012, toen in Diessen een dief stierf tijdens de vechtpartij die ontstond toen hij op heterdaad werd betrapt door de bewoners. ‘Inbrekersrisico’, meende staatssecretaris van Justitie Fred Teeven in een veel geciteerde uitspraak. Er werd niemand vervolgd.

‘Verbazingwekkend: je ziet de buurtapps vooral in veilige wijken, niet in achterstandswijken’

Wat we wel weten is dat er al sinds de jaren tachtig steeds meer wordt verwacht dat burgers voor elkaar zorgen, zonder tussenkomst van de overheid, ook op veiligheidsgebied. Het beroep op de burger begon halverwege de jaren tachtig. Een Tweede Kamer-commissie geleid door PvdA’er Hein Roethof concludeerde dat (kleine) criminaliteit niet alleen door de politie moest worden bestreden, maar ook door de burgers zelf. Die waren toen nog gewend flink op de verzorgingsstaat te leunen, dus klonk er luid protest.

‘In de jaren tachtig, negentig groeide de criminaliteit hard’, zegt Boutellier. ‘Er kwam almaar meer politie. Politiepsycholoog Frans Denkers deed een beroep op de zelfredzaamheid en het corrigerende vermogen van burgers om te voorkomen dat het repressieve staatsapparaat – om maar eens een oude linkse term te gebruiken – te hard zou groeien. De samenleving moest zelf zijn veiligheid op orde houden. Hij vond dat de verzorgingsstaat gemeenschapszin wegnam.’ In de jaren vlak na de millenniumwisseling zette het beroep op de burgers door, maar nu ook vanuit rechtse hoek. ‘Niet om te voorkomen dat de repressie te groot werd, maar juist vanuit de constatering dat politie en justitie het niet meer aan konden. Niet de burger als substituut, maar als surplus van politie en justitie.’

Sindsdien zagen we een lange reeks van politiek gemotiveerde pogingen om burgers verantwoordelijk te maken voor wat vroeger overheidstaken waren. Op veiligheidsgebied ontstonden initiatieven als Burgernet (sinds 1993), waarbij burgers worden ingeschakeld om uit te kijken naar personen of voertuigen. Er kwamen kliklijnen zoals Meld Misdaad Anoniem, en de afgelopen jaren schoten de borden met ‘Attentie WhatsApp Buurtpreventie’ als paddenstoelen uit de grond. Buurtpreventieteams begonnen in wijken te patrouilleren, met goedkeuring van de politie. Vaak aangestuurd via een buurtapp. Ook Peelo had er een, waarin op de fatale dag melding werd gemaakt van ‘een potloodventer’ die actief zou zijn in de wijk. Allemaal onderdeel van ‘het participatiedenken’, zoals Boutellier het noemt.

De term ‘participatiesamenleving’ werd in 1991 al gebezigd door premier Wim Kok (PvdA) en in 2005 opnieuw door cda-premier Jan-Peter Balkenende, maar raakte pas in 2013 in zwang toen het kabinet Rutte II hem de koning in de mond legde, nu vooral in het kader van forse bezuinigingen wegens de economische crisis. ‘Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving’, sprak Willem-Alexander in zijn Troonrede-debuut. Twee maanden later werd de term door het Genootschap Onze Taal tot hét woord van 2013 uitgeroepen. Ook nu, in de discussie over de dood van de Assense hovenier, wordt gewezen op participatie. Volgens bewoners deden de buurtgenoten hun plicht en verdienden de vijf aanhouders ‘een lintje’. Hun buurtapp is er niet voor onderling geteut. ‘De Peelo WhatsApp-groepen zijn bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis. Geen overbodige berichten!!’ zo wordt gewaarschuwd op de site van Peelo Alert.

‘Als ergens de participatiesamenleving blijkt, is het wel op het gebied van de veiligheid, met al die buurtteams en buurtapps – allemaal initiatieven om de burger tot ogen en oren van de politie te maken’, zegt de Rotterdamse criminoloog en filosoof Marc Schuilenburg, expert op het gebied van het Nederlandse veiligheidsdenken. Hij ging het nog eens na: de laatste vier à vijf jaar explodeerde het aantal buurtapps en -preventieteams. In bijna de helft van alle Nederlandse gemeenten zijn naar schatting zevenhonderd buurtteams actief en er zijn nu al meer dan negenduizend WhatsApp-buurtgroepen.

‘Dat is echt gigantisch. Het verbazingwekkende is: je ziet het vooral in relatief veilige wijken, en niet in de achterstandswijken, waar je het eigenlijk zou verwachten.’ In zijn boek Hysterie. Een cultuurdiagnose noemt hij dat ‘de succesparadox’: hoe veiliger het wordt, hoe panischer we zijn over het laatste stukje tekort. Juist in die veilige wijken bestaat angst voor het vreemde.

‘De verzuiling is verloren’, zegt Schuilenburg, ‘de anonimiteit neemt toe, mensen voelen zich niet meer thuis. Dat gevoel krijgen ze nu terug door veiligheid tot hun gemeenschappelijke belang te maken. Ze verbinden zich weer met elkaar. Maar je hebt het dan wel over de gemiddelde blanke Nederlander. Alles wat afwijkt van de norm, van hangjongeren tot donkergekleurde jongens met een baard, loopt grote kans te worden aangesproken door buurtteams. Stigmatisering, discriminatie en etnische profilering zijn fenomenen die nauw samenhangen met burgerparticipatie.’

Dat bleek ook rond de invoering van het boerkaverbod, toen het Algemeen Dagblad op de voorpagina uitlegde dat bij een betrapping op heterdaad een burgerarrest mag worden uitgevoerd, en dat daarbij dwang mag worden gebruikt om te voorkomen dat iemand de benen neemt. ‘Dat kan bijvoorbeeld door iemand tegen de grond te houden.’

‘HAHA kom we gaan middagje burgerarrestaties plegen op de kruisstraat, dan hedde er binnenkort geen een meer lope in eindhoven’ (sic), reageerde een vrouw op de Facebookpagina Eigen Volk Eerst, met ruim 57.000 volgers.

Schuilenburg wijst bovendien op de uit Finland overgewaaide extreem-rechtse groepering Soldiers of Odin, waarvan enkele jaren geleden een afdeling in Groningen werd opgericht. In 2016 voerde de groep, die zich omschrijft als burgerwacht, iets uit wat leek op een burgerarrest: in Winschoten werd een asielzoeker die vrouwen en meisjes zou hebben lastiggevallen ‘overgedragen’ aan de politie. Volgens de politie vond ze de toegetakelde man na een melding, en waren de zelfbenoemde soldaten nergens te bekennen.

‘Participatie wordt altijd positief geframed’, aldus Schuilenburg, ‘maar de schaduwzijde komt zelden onder de aandacht. We hebben de neiging dit soort voorbeelden weg te moffelen en te doen alsof ze niet bestaan, maar de Soldiers of Odin opereren in het verlengde van de buurtpreventieteams. Dit zijn óók burgers die zelf de veiligheid ter hand nemen.’

Read MoreLeave A Comment

More News

De Groene Amsterdammer

Orbán wil meer kinderen en minder natuur 2019-09-17 18:00:00Boedapest – ‘Laten we die groene onzin dat we minder mensen nodig hebben vergeten’, stelde Viktor Orbán. Een lening van 30.000 euro voor jonge

Bij de tentoonstelling ‘Design van het Derde Rijk’ 2019-09-17 18:00:00In hoeverre zijn de ontwerpen die worden getoond in de tentoonstelling Design van het Derde Rijk in het Design Museum Den Bosch ook daadwerkelijk uiti

Ook in de kringlooplandbouw van Carola Schouten zal 2019-09-17 18:00:00Stikstof beheerst het nieuws, en geeft het klimaatdebat momentum. Kringlooplandbouw kan een oplossing bieden, maar dan moet er wel een open debat over

Rapper Commons nieuwe album ‘Let Love’ is serieus 2019-09-17 18:00:00Liefde in al haar vormen en gradaties, daar rapt Common over. Liefde voor God, liefde voor jezelf, liefde voor familie, liefde voor de medemens. Soft?

Klimaatverandering: hoe vertel je het grootste verhaal ter 2019-09-17 18:00:00Psychologen noemen klimaatverandering wel eens ‘the problem from hell’: de oorzaken zijn zo verknoopt met het moderne leven dat we allemaal medepl

‘We moeten moeilijke besluiten nemen over hoe we 2019-09-17 18:00:00Honderdduizenden jongeren die in klimaatmarsen de straat op gingen, daar leefde Naomi Klein van op. Tegelijkertijd is de Canadese journaliste/activist

Knot, wees eerlijk. De Europese Monetaire Unie is 2019-09-17 18:00:00Vorige week kondigde de president van de Europese Centrale Bank (ECB) een tweede monetair stimuleringspakket aan, tot ongenoegen de president van De N

Immanuel Wallerstein (1930 - 2019), architect van de 2019-09-17 18:00:00Socioloog Immanuel Wallerstein bestudeerde zijn leven lang het kapitalisme. Zijn benadering, die hij ‘wereldsysteemanalyse’ doopte, omvatte heel d

De politieke intriges achter de aankoop van twee 2019-09-17 18:00:00Anouk Hoogendijks documentaire Marten en Oopjen – Portret van een huwelijk zoomt in op het stormachtige aankoopproces van de twee Rembrandt-schilder

‘De Groene’ sluit zich aan bij de media-actie 2019-09-17 18:00:00Journalistiek gaat over waarheidsvinding en de waarheid ligt wat de klimaatcrisis betreft niet in het midden. Aan de vooravond van de VN-klimaattop op

Jean-Claude Juncker dacht te kunnen vliegen. Een misrekening 2019-09-17 18:00:00In cruciale en urgente dossiers waar de Commissie-Juncker politieke richting had kunnen geven, deed zij dat nauwelijks. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

‘Ik rook opeens dat je-kunt-er-langs-de-grachten-lopen-chauvinisme’ 2019-09-17 18:00:00Voor welk verleden kies je bij het conserveren van fotografie?

VK: Home

Gele hesjes willen protest nieuw leven inblazen, onder New! 2019-09-21 12:31:07Winkelruiten die uit voorzorg met houten schotten zijn dichtgetimmerd, ME’ers die traangasgranaten richting demonstranten schieten; het zijn sce

Wat we tot nu toe weten over ‘Oekraïne-gate’, 2019-09-21 01:52:00Donald Trump zou er in een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski op hebben aangedrongen een onderzoek te openen naar Joe

Extra geld voor het onderwijs gaat niet naar de 2019-09-20 23:00:00Middelbare scholen besteden een steeds kleiner deel van hun budget aan leraren. Terwijl de overheid de afgelopen twintig jaar flink meer geld voor het

Klimaatbetogers op de stoep bij klimaatscepticus Trump in 2019-09-20 14:01:12Miljoenen betogers over de hele wereld voerden vrijdag actie voor het klimaat. Ook in New York, waar maandag de VN-klimaattop wordt gehouden. Een bete

De zachte hand of keihard neerslaan: hoe bestrijden 2019-09-20 13:44:30‘Een aanval op de rechtsstaat’, klonk het deze week eensluidend na de moord op advocaat Derk Wiersum. Maar daarna ging de aandacht al snel

Op vakantie met de e-auto: staatssecretaris pleit voor 2019-09-20 12:58:10Nederland gaat het hem weer flikken; het land met het dichtste netwerk van laadpalen ter wereld, wil dat de elektrische automobilist straks ook zonder

Talkshowhost Eva Jinek maakt overstap naar RTL 2019-09-20 12:18:42Eva Jinek (41) maakt de overstap van de NPO naar RTL. Vanaf januari zal ze bij RTL 4 een latenighttalkshow afwisselen met Beau van Erven Dorens, zoals

‘Stuurman des konings’ ontdeed Beatrix van haar kille 2019-09-20 12:00:00Hans van der Voet, roemrucht ‘stuurman des konings’, is overleden. Dertien jaar lang was hij als directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst

Mindfulness als symptoombestrijding: ‘Bedrijven gebruiken het opdat werknemers 2019-09-20 10:33:10Google zweert erbij, bedrijven als Intell en Target investeren erin, en zelfs Kentucky Fried Chicken heeft een eigen mindfulness-programma. Maar terwi

Na zijn samenwerking met Snowden is hij nooit 2019-09-20 09:47:00Journalist Glenn Greenwald is sinds zijn samenwerking met NSA-klokkenluider Edward Snowden nooit opgehouden het machthebbers moeilijk te maken, in jun

Karel weet dat zelfs na haar dood zijn 2019-09-20 09:00:00Zijn moeder vergalt ook na haar dood nog steeds zijn leven: hij verveelt zich met zijn huidige, heel lieve vrouw.

Heleen Schols bestudeerde vier jaar het Zwarte Pieten-debat: 2019-09-20 09:00:00Dit jaar alleen nog roetpieten bij de intocht, besloot de NTR. Het is de uitkomst van een jarenlang debat over Zwarte Piet. Maar hoe voerden we dat de

PAROOL: Home

Wat verklaart de wederopstanding van de PvdA? New! 2019-09-21 14:00:00De PvdA krabbelt op. Nadat de sociaaldemocraten in 2017 werden weggevaagd, doet de partij nu weer mee. Wat is er gaande bij Asscher en de zijnen?

Dam tot Dam wandelt €66.000 bij elkaar voor New! 2019-09-21 13:45:00Met de zeventiende Dam tot Dam Wandeltocht is zaterdag ruim 66.000 euro ingezameld voor Pink Ribbon. Het bedrag is bij elkaar gelopen door 15.000 wand

De Nederlandse jury vindt dit de beste voetballer New! 2019-09-21 13:00:00Maandagavond meldt de mondiale voetbalelite zich in de ­Teatro alla Scala in Milaan. In het beroemde operagebouw gaan 633 stemgerechtigden ­be

Hudson’s Bay vertrekt, maar wat komt daar voor New! 2019-09-21 12:10:00Functiemenging - winkels, horeca, kantoren, appartementen - lijkt de beste optie.

OM: MH17-proces kan twee tot vier jaar gaan New! 2019-09-21 11:51:00Het proces tegen de verdachten van het neerhalen van vlucht MH17 kan wel vier jaar gaan duren. Dat heeft het Openbaar Ministerie zaterdag aan de nabes

Dit is waarom straatjongens moordenaars worden New! 2019-09-21 08:00:00Ook de schutter die woensdag advocaat Derk Wiersum vermoordde, lijkt jong te zijn: de politie schat hem op 20 tot 25 jaar. Het arsenaal straatsoldaten

Mogelijke getuige liquidatie Maynard gezocht New! 2019-09-21 05:35:59De politie is op zoek naar een mogelijk belangrijke getuige in de zaak rond de moord op Kelvin Maynard. De 32-jarige voormalige profvoetballer werd wo

Katie Roiphe: ‘Het spijt me als ik de New! 2019-09-21 04:45:00Een sterke, succesvolle vrouw die zich met plezier aan haar man onderwerpt, is per definitie geen feminist. Of wel? Volgens Katie Roiphe is het vrouwe

‘Eet dit of we slaan je dood,’ zeiden 2019-09-21 04:00:00Toen mijn oudste ’s middags hooghoudend en zingend (“Tadic on fire, nanananananana nanana nana”) richting voetbalveldje stuiterde, w

Over Ricardo’s in de Javastraat praten we nog 2019-09-21 03:00:00Ricardo’s voert een uitstekende Creools-Surinaamse keuken. Over het zoutvlees met antroewa praten we nog dagen na.

Fotograaf Geert Broertjes: ‘Kanker is domme pech’ 2019-09-21 02:00:00Fotograaf Geert Broertjes (32) verloor in een jaar zijn oma, moeder en tante en maakte er de serie One Year over. Dit jaar sloeg het noodlot weer toe:

Baas bewakingsdienst: ‘Iedereen beveiligen is een utopie’ 2019-09-21 01:00:00Na de moord op advocaat Derk Wiersum roept Den Haag om meer beveiliging. Harro Kras, hoofd van de speciale dienst voor persoonsbewaking DKDB: ‘I

NU - Algemeen

'Lek geeft toegang tot duizenden slimme camera's in New! 2019-09-21 15:10:22Op zo'n veertienduizend beveiligingscamera's en babyfoons in Nederlandse huishoudens kan door kwaadwillenden worden meegekeken, schrijft RTL Nieuws

Meer dan zestig gewonden na aardbeving in Albanië New! 2019-09-21 13:59:10Bij een aardbeving in Albanië zijn zaterdag meer dan 68 gewonden gevallen, zo melden lokale media. Volgens het ministerie van Defensie zouden er

Politie Rotterdam houdt gewapende jongens aan 'die videoclip New! 2019-09-21 13:32:10De politie in Rotterdam heeft vrijdagavond een groep jongens aangehouden op het Prinsenplein. De jongens hadden volgens getuigen vuurwapens bij zich.

Meer dan 160 arrestaties bij 'Gele Hesjes'-protest in New! 2019-09-21 12:57:49Bij een demonstratie van de 'Gele Hesjes' in Parijs heeft de politie zaterdag minstens 163 betogers gearresteerd, lieten de autoriteiten weten via T

Verstappen vierde in kwalificatie GP Singapore, opnieuw pole New! 2019-09-21 12:09:57Max Verstappen is zaterdag als vierde geëindigd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. Poleposition op het Marina Bay Street Circui

Meerderheid Tweede Kamer wil dubbel paspoort voor Nederlanders New! 2019-09-21 11:55:38Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat Nederlanders in het Verenigd-Koninkrijk een dubbele nationaliteit moeten kunnen aannemen.

Parachutisten herdenken jubileum Operatie Market Garden bij Ede New! 2019-09-21 11:44:09Onder massale belangstelling zijn zaterdag ruim duizend parachutisten boven de Ginkelse Hei bij Ede gedropt ter ere van de 75e herdenking van bevrijdi

Man (65) in Griekenland opgepakt voor kapen van New! 2019-09-21 11:01:44De Griekse politie heeft donderdag een 65-jarige Libanees op het Griekse eiland Mikonos gearresteerd op verzoek van de Duitse autoriteiten. Volgens de

Zeker 74 arrestaties bij zeldzame demonstraties in Egypte New! 2019-09-21 10:16:17In het centrum van de hoofdstad Caïro en in een aantal andere Egyptische steden kwamen vrijdagavond honderden jonge mensen bij elkaar om te betog

Miljoenen vrijwilligers ruimen samen zwerfafval op New! 2019-09-21 09:11:49World Cleanup Day is een wereldwijd burgerinitiatief voor het organiseren van opruimacties. Gewapend met prikkers, handschoenen en vuilniszakken ruime

Verdachte van liquidatie advocaat volgens politie ouder dan 2019-09-20 14:24:32De Amsterdamse politie heeft de geschatte leeftijd van de verdachte van de schietpartij in Amsterdam afgelopen woensdag naar boven bijgesteld. De leef

Duitsland komt met miljardeninvestering tegen klimaatverandering 2019-09-20 14:22:43Duitse bondskanselier Angela Merkel en haar coalitie hebben vrijdag een grootschalig nieuw klimaatplan aangekondigd. De komende jaren wordt er 50 milj

RTV Noord: Het laatste

Man opgepakt bij azc op verdenking van mensensmokkel New! 2019-09-21 05:34:51Een 35-jarige Belg is afgelopen donderdagmorgen aangehouden in de buurt van het asielzoekerscentrum in Ter Apel.

Column: Werkdruk New! 2019-09-21 05:30:00Omdat kinderen nu eenmaal heilig zijn en omdat de hele volwassen wereld in het gelid moet staan om te voorkomen dat ze misschien wel eens ergens een p

Beachvolleyballer Brouwer loopt olympisch startbewijs mis New! 2019-09-21 05:25:43Beachvolleyballers Robert Meeuwsen en Alexander Brouwer zijn er in China niet in geslaagd een olympisch ticket voor Nederland in de wacht te slepen.

Zwanenwerkgroep viert 40-jarig jubileum met ringen New! 2019-09-21 04:32:38Een feestje vrijdagavond in Zuidhorn, want daar vierde de zwanenwerkgroep van Avifauna Groningen haar 40-jarig bestaan.

Den Oudsten neemt afscheid: 'Het zwaard valt in 2019-09-21 02:00:00'Dit kan natuurlijk echt niet zo.' Peter den Oudsten, nog even burgemeester van Groningen, stuurt zijn Volvo 240 uit 1989 ('de deuren klappen zo le

Dit was de Week met een 'gitzwarte' rand 2019-09-21 02:00:00Een moord, twee schokkende rechtszaken en opnieuw een dodelijk ongeluk. Dit was niet de beste week.

Braal: 'Benfica heeft over twee duels gezien verdiend 2019-09-20 18:29:41Donar-coach Erik Braal vond dat over twee wedstrijden Benfica de verdiende winnaar was. 'Op dit moment zijn we nog niet goed genoeg om dit soort ploe

Bewoner Pepergasthuis: 'Er staan huizen bewust leeg als 2019-09-20 17:54:40Bewoners van het Pepergasthuis kijken van een afstandje toe hoe hun complex verkocht lijkt te worden aan een particulier. 'Het is niet zo dat er geen

Landskampioen knikkert Leekster Eagles uit de beker 2019-09-20 16:20:20Leekster Eagles heeft niet lang kunnen hopen op een bekerstunt. Tegen landskampioen Hovocubo keek het team binnen acht minuten tegen een 3-0 achtersta

Zorgen om zendmast bij nieuw te bouwen kindcentrum 2019-09-20 16:09:13Het geplande kindcentrum in Warffum zorgt voor onrust nog voordat er ook maar een paal de grond in is geslagen. De reden? De metershoge zendmast op de

Donar veroordeeld tot Europe Cup ondanks zege in 2019-09-20 15:48:24Het Champions League avontuur van Donar heeft slechts één voorronde geduurd. Ondanks een 76-66 zege tegen Benfica in de return gaan de P

Rondje Groningen: Wolkom by Fryslân Airport Eelde 2019-09-20 15:00:00Hebben baldadige Friezen ons vliegveld in beslag genomen? En heb jij kaartjes voor Green Day kunnen bemachtigen? Dat zijn de vragen die ons deze vrijd


Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not responsible of these news or any information published on this website.