• Follow us

Laatste Nieuws

De swapfiets is een symbool voor de ontworteling van de moderne stadsmens

De blauwe voorband is niet meer weg te denken uit het Amsterdamse straatbeeld. Deze zogenoemde ‘swapfietsen’ zijn te huur voor een vast bedrag per maand, en als de fiets kapot gaat dan krijg je ‘binnen een dag een nieuwe’, zo meldt de website van het bedrijf. De fietsen zijn identiek, en bij een mankement neem je contact op (appen, bellen of mailen), waarna een auto langskomt met fietsen op het dak, en ‘swap’: je kapotte fiets wordt ingeruild voor een nieuwe. Een innovatief en handig initiatief, maar het succes van de swapfiets staat ook symbool voor de groeiende ontworteling van de bewoners van Amsterdam.  De opkomst van de swapfiets valt te plaatsen binnen een bredere ontwikkeling, die filosoof Zygmunt Bauman omschrijft als de opkomst van de ‘vloeibare moderniteit’. Volgens Bauman wordt onze tijd gekenmerkt door steeds meer flexibele sociale verbindingen. De samenleving wordt vloeibaar, zo stelt hij, en dit kunnen we aflezen aan de snelheid waarmee we verbindingen aangaan en ook weer verbreken. Neem bijvoorbeeld het huwelijk, ooit een onaantastbaar sociaal instituut en nu vrij eenvoudig te breken. Of neem werk, dat steeds minder gericht is op vastigheid en continuïteit, en steeds meer op flexibiliteit. Interessant is om te zien dat ook zoiets alledaags als een fiets niet aan deze ontwikkeling lijkt te ontkomen.  

De verbinding van de mens met een fiets is zo vanzelfsprekend dat je er zelden over nadenkt. Iedere Nederlander is bekend met de ervaring van het kopen van een nieuwe (tweedehands) fiets: even wennen aan het zadel, het stuur, de afstand tot de pedalen, en bij een gloednieuwe fiets kun je genieten van een werkende bel, goed licht, een geolied slot en mooie ronde wielen. De fiets wordt een vast onderdeel van de dagelijkse structuur: wanneer je met de trein terugkomt van je werk staat daar in de stalling die ene fiets te wachten met die herkenbare kleur en vorm, waarvan jij de sleutel hebt. De fiets gaat kapot, krijgt een slinger, krassen, een slappe ketting, en wordt gemaakt. Soms is er iets met de rem, de versnellingen, de spaken, of het handvat gaat los, en zelfs nadat je het vakkundig hebt teruggeplaatst blijkt dat je toch écht lijm moet gebruiken. Als je hulp vraagt bij de fietsenmaker word je geconfronteerd met je gebrekkige kennis van je eigen fiets, en feilloos prikt hij of zij door mogelijke bluf heen. Maar na betaling van een onverklaarbaar bedrag zijn de eerste honderd meter op je fiets vrijheid pur sang. Je mag gelegitimeerd schelden wanneer de fiets kapot gaat, en je voelt triomf wanneer de wind weer door je haren waait.

Mits niet gestolen, bouw je gedurende jaren, zo niet decennia, een relatie op met je fiets — soms goed, soms slecht, maar altijd existent. Al deze levensdeugden gaan voorbij aan de swapfietsers. Meer dan 100.000 swapfietsers, waarvan het leeuwendeel in Amsterdam, kopen voor € 16,50 per maand de ervaring van een eigen fiets af. Via een abonnement wordt er een flexibele overeenkomst aangegaan met het bedrijf, met een maand opzegtermijn, waardoor de fiets inwisselbaar wordt: een lekke band is reden genoeg voor een ‘swap’.

Bauman stelt dat aanzien niet meer wordt bepaald door materiële rijkdom maar juist door het tegenovergestelde: de mogelijkheid om niet verbonden aan, en afhankelijk van, spullen te zijn, en zo ‘licht’ mogelijk door het leven te gaan. In zijn werk Liquid Modernity schrijft hij dat ‘travelling light, rather than holding tightly to things deemed attractive for their reliability and solidity […] is now the asset of power. Holding to the ground is not that important if the ground can be reached and abandoned at whim’ (2000, p. 13). De swapfiets is een kenmerk van deze tendens. In plaats van een fiets te kopen met de intentie deze te onderhouden (met de hulp van de fietsenmaker) wordt de fiets een inwisselbaar product.

In het gebouw van de Universiteit van Amsterdam waar ik mijn werkplek heb, zit een vestiging van Swapfiets, en in de buurt domineren vele honderden blauwe voorbanden het straatbeeld. Niet alleen hier maar ook in andere wijken en andere steden lijkt de blauwe band bezig aan een snelle opmars. Op dit moment verspreidt de swapfiets zich over de landsgrenzen naar Duitse en Deense steden.

Vanwege de lichtblauwe voorband is de opkomst van de swapfiets in het straatbeeld nauwkeurig te volgen. Zo is de swapfiets voornamelijk te zien in het centrum van Amsterdam en de hippe wijken daaromheen, zoals de Pijp en de Dapperbuurt, maar vrijwel niet in Nieuw-West, de Bijlmer of ver in Noord. De blauwe voorbanden zijn een handige indicator geworden waarmee je de mate van gentrificatie en het type inwoners van een wijk kunt vaststellen. 

Hoewel niet zo bedoeld door het fietsbedrijf zelf, leent de term ‘swap’ zich uitstekend om te gebruiken als een metafoor voor een bredere maatschappelijke ontwikkeling: de groei van een groot aantal tijdelijke, licht reizende en ongebonden bewoners in de steden, ook wel te omschrijven als ‘swap-bewoners’. 

Volgens Google Dictionary betekent ‘swap’ als zelfstandig naamwoord ‘an act of exchanging one thing for another’, en synoniemen zijn ‘exchange, interchange, trade, barter, switch, trade-off, substitution’. Bauman stelt dat waar lagere sociaaleconomische klassen onderworpen zijn aan strikte migratieregels, de vermogende klassen — degenen die de mogelijkheid hebben om ‘licht’ te reizen — steeds makkelijker de ene plek voor de andere verruilen. Met andere woorden: net zoals de fiets wordt ‘geswapt’ bij een lekke band, wordt de ene stad makkelijk geswapt voor de andere stad.

De term swapbewoners — om er één woord van maken — refereert aan bewoners die zich wel vestigen maar zich niet binden en zó weer weg kunnen zijn. Er worden bewoners mee getypeerd die zo min mogelijk langdurige afhankelijkheden aangaan en wier eigendommen, zoals een fiets, inwisselbaar zijn. Investeren in de directe omgeving is secundair, want het kan zomaar gebeuren dat er morgen een vliegtuig gepakt moet worden naar bijvoorbeeld Londen of Berlijn, met het leven in een tas, zonder ruimte voor een zware, degelijke Gazelle. 

Ik zie deze mentaliteit ook bij mijn (internationale) studenten. Hoewel ze vaak betrokken en geëngageerd zijn, kiezen ook zij massaal voor de swapfiets. Ze kiezen bewust voor studeren in Amsterdam en voor de ‘buitenlandse ervaring’, maar niet voor het leren kennen van een kernelement van de Nederlandse cultuur: het kopen en onderhouden van een eigen fiets. Het blijft bij een ‘swapervaring’. Ze hebben geen hommeles met de ketting, ze bouwen geen relatie op met een lokale fietsenmaker en ze leren niet de kenmerkende geluiden van een eigen fiets kennen. De fiets wordt vervangbaar, en gereduceerd tot een vluchtige ervaring.

Maar het probleem ligt uiteraard niet bij studenten, een groep die historisch gezien gekarakteriseerd wordt door kortstondige verbindingen en waarvan het zelfs wordt verwacht dat ze vluchtig experimenteren. Zij zijn swapbewoners avant la lettre. Het probleem zit in de massaliteit van swapbewoners, en het feit dat deze groep relatief groot is ten opzichte van de stad die voor huisvesting moet zorgen. Met name in een stad als Amsterdam is dit problematisch, mede door de komst van de vele expats.

Zoals Het Parool aangeeft in het artikel ‘Amsterdam groeit vooral door komst van expats’ (21 februari, 2019), verandert de demografische samenstelling van de stad snel, en zal deze verandering in de toekomst, mede door de Brexit, nog grotere vormen aannemen (zie ook het CBS-rapport Bevolkingsontwikkeling 2018). Gezinnen worden de stad uitgedrukt door nieuwe bewoners die, vaak gesteund door vermogende bedrijven en flexibele arbeidsvoorwaarden, makkelijk van de ene stad naar de andere verhuizen. Deze expats zijn zogenaamde professionals en consultants in vele vormen en maten, maar ook instituten als universiteiten trekken tienduizenden studenten en personeel uit het buitenland aan — ‘internationalisering’ is een breed gedragen dogma bij zowel commerciële als publieke instanties.

Het aantrekken en huisvesten van grote aantallen swapbewoners is radicaal anders dan (klassieke) demografische verschuivingen als gevolg van migratie. Omdat swapbewoners zich kort vestigen en zich niet binden, ontstaat er geen permanente nieuwe culturele, religieuze of etnische samenstelling, met nieuwe economische verhoudingen, die kan wortelen. Er ontstaat daarentegen een constant veranderende doch repliceerbare eenheidsworst; een cyclus van steeds dezelfde soort ongebonden bewoners die een vluchtige ervaring met de stad aangaan en daarna weer snel verder reizen.

Woonwijken worden omgebouwd om aan de nieuwe wooneisen te voldoen. Volgens een verslag in de NRC getiteld ‘Woningen Amsterdam massaal als losse kamers verhuurd’ (22 februari, 2019), vindt er op grote schaal ‘verkamering’ plaats: huizen worden opgesplitst in kleine maar dure appartementen voor tijdelijke bewoning. Bepaalde wijken worden vrijwel kinder- en ouderloos. In de Nieuwmarktbuurt, waar ik zelf woon, zijn zelden nog kinderen te zien, en vrijwel geen ouderen. De stad verwordt tot een woonvliegveld voor bewoners op permanente doorreis.

De densiteit van blauwe voorbanden symboliseert de afnemende verbinding van een deel van de (nieuwe) bewoners met de directe leefomgeving, voornamelijk te zien in de grote steden, en bij uitstek in Amsterdam. De blauwe banden in de Pijp en de Nieuwmarktbuurt staan in hoge mate voor bewoners die op doorreis zijn in Amsterdam en, ‘swap’, dan in Londen wonen en, ‘swap’, dan in New York of Berlijn. De fietsenmaker blijft voor hen een onbekende, waarschijnlijk net als de Nederlandse taal en de kroeg om de hoek.

En niet te vergeten: deze verandering komt bóvenop het huidige massatoerisme, dat gepaard gaat met Airbnb en rolkoffers. In het straatbeeld zie je een visuele paradox ontstaan: hoewel de wijken in en rondom het centrum bomvol hossende mensenmassa’s zijn, wonen relatief weinig mensen er permanent. Door de groeiende aantallen swapbewoners kampt Amsterdam met toenemende ontworteling — of ‘flexibilisering’ — van haar inwoners, en is de stad langzaam maar zeker een stereotiep toonbeeld aan het worden van de vloeibare, moderne stad.

Pieter Lagerwaard is promovendus politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Read MoreLeave A Comment

More News

De Groene Amsterdammer

Voor Adorno was radicaal-rechts altijd al actueel 2019-08-20 18:00:00Raymond van den Boogaard blogt op ongezette tijden over de boeken die hij zoal leest. Vandaag een merkwaardig boekje bovenaan de Duitse bestsellerlijs

Dat idealisme van Amerikaanse CEO’s is doorzichtige PR 2019-08-20 18:00:00In een manifest spreekt grootzakelijk Amerika zich uit voor een duurzaam, menselijker kapitalisme. Vooralsnog is het echter alleen PR, want in de pra

De rechtse internationale verzamelde in Australië. Op zoek 2019-08-20 18:00:00Op jacht naar geld en ideeën zoeken rechts-conservatieven internationaal samenwerking. Ook in Australië sluiten politici en omstreden commentatoren

Maxim Februari laveert moeiteloos tussen ernst en humor 2019-08-18 18:00:00Maxim Februari hield als onvergetelijke Zomergast een betoog over schoonheid en zeggenschap in een wereld die te complex is om steriel te beschrijven.

13 cultuurtips voor dit weekend (en de komende 2019-08-15 18:00:00Welke tentoonstelling of theaterstuk is de moeite waard? En welke film of serie? Hier vindt u een overzicht van de beste cultuur van dit weekend en de

Een briefkaart uit een joods jappenkamp 2019-08-14 18:00:00In 1944 werd Anne-Ruth Wertheim samen met haar moeder, broer en zus overgeplaatst naar een joods jappenkamp. Na lang twijfelen had haar moeder het gez

Waarom jonge verpleegkundigen de zorg ontvluchten 2019-08-13 18:00:00Het personeelstekort in de zorg groeit. En dus wordt er veel geld uitgetrokken om mensen te werven en op te leiden. Maar hoe zinvol is dat zolang zove

Zijn de Democraten nu bezig om Trump af 2019-08-13 18:00:00De Democraten lijken te aarzelen hun onderzoeken te presenteren als openlijke poging om Trump het Witte Huis uit te krijgen. De vrees bestaat dat hun

Zo breng je klassieke muziek in 2019. Laagdrempelig, 2019-08-13 18:00:00Het openluchtfestival blijkt een ideaal laboratorium voor nieuwe presentatievormen van klassieke muziek. Na het succes van Oranjewoud en Wonderfeel vo

Mag de man nog een buikje hebben? 2019-08-13 18:00:00Waar zijn de chubby rokkenjagers, de kalende charmeurs van weleer? Verdwenen zijn ze, in de nieuwe wereld, ons levend Instagram.

‘True Copy’ is doordrongen van het spel tussen 2019-08-13 18:00:00Het was wereldnieuws toen een Picasso-schilderij dat in 2012 uit de Rotterdamse Kunsthal was gestolen, vorig jaar in Roemenië werd teruggevonden. Een

Wat beklijft is de eigenheid van Rebekka de 2019-08-13 18:00:00De Wit verzet zich tegen de gedachte dat de wereld ‘nu eenmaal is zoals hij is’. Haar verhalende non-fictie is een zoektocht naar wat er toe doet.

VK: Home

Vader doet tegenwoordig thuis toch lekker mee? Nou, New! 2019-08-24 19:10:40

Astronaut Anne McClain beticht van wetsovertreding in de 2019-08-24 10:59:04Opmerkelijke plaats delict: de ruimte. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA onderzoekt een klacht over identiteitsdie

De bijdrage van mannen aan het huishouden houdt 2019-08-23 19:14:47

Afname aantal giraffen gaat ‘in de richting van 2019-08-23 14:48:00De handel in onderdelen van de ­giraffe – zoals huiden en vlees – wordt beperkt. Het Afrikaanse zoogdier wordt zodanig bedreigd, dat m

Gratis geld! Vraag niet hoe, maar profiteer ervan 2019-08-23 13:23:00Sinds begin augustus kan minister Hoekstra (Financiën) niet alleen volledig gratis lenen; hij krijgt zelfs geld toe op de staatsleningen die hij

Populisten zullen weer de macht grijpen in Italië, 2019-08-23 12:24:00De gevallen eerste populistische regering van West-Europa wordt binnenkort waarschijnlijk opgevolgd door de tweede populistische regering van West-Eur

Hoe kansrijk zijn de oproepen om Brazilië te 2019-08-23 11:58:00Van de Portugese voetballer Cristiano Ronaldo tot de Franse president Emmanuel Macron: met hashtags als #AmazonFires en #PrayforAmazonia maakten twitt

‘Bij Labour heerst sfeer van verdachtmakingen tegen Joden’ 2019-08-23 10:10:00Met Jeremy Corbyn aan het hoofd van het Britse Labour neemt de haat tegen Joden schrikbarende vormen aan, ziet historicus Dave Rich. Hoe is dat mogeli

Neem liever een robothuisdier, veel bewuster dan een 2019-08-23 10:01:05Meer dan de helft van de Nederlanders heeft een huisdier. Dat belast het milieu en veroorzaakt dierenleed, want geen hamster wil worden opgetild, geen

De familie El-Hamus: de nieuwe Nederlandse filmdynastie 2019-08-23 09:00:00Met acteurs als ouders en drie kinderen die ook in het filmvak zitten zou je de familie El-Hamus de nieuwe Nederlandse filmdynastie kunnen noemen. &ls

‘Er zijn nogal wat hulpverleners die van zelfdoding 2019-08-23 09:00:00De juiste opvang en nazorg kan het aantal suïcides – nog op hetzelfde niveau als 25 jaar geleden – doen dalen, zegt Ad Kerkhof. Maar

Australiërs zijn gemiddeld miljonair, maar daar hebben de 2019-08-23 09:00:00Goed nieuws voor Australiërs deze zomer: ze zijn gemiddeld miljonair. Hun bureau voor statistiek berekende dat het gemiddelde vermogen per huisho

PAROOL: Home

Met educatief handgebaar en wolvengehuil New! 2019-08-25 05:00:00Vic van de Reijt, een van de beheerders van de nalatenschap van Drs. P, haalt herinneringen op aan de schrijver van onvergetelijke liederen als Dodenr

Vrouw (35) overleden na ongeluk Eerste Oosterparkstraat New! 2019-08-25 04:51:00Een 35-jarige vrouw uit Amsterdam is overleden aan de verwondingen die zij zaterdagavond opliep bij een verkeersongeval in de Eerste Oosterparkstraat.

Return Ajax tegen Apoel: nu al het cruciale New! 2019-08-25 04:45:00Ajax speelt woensdag tegen Apoel een sleutelwedstrijd die het seizoen – en de toekomst – grotendeels zal kleuren. De club kan niet meer zo

Anne Vegter: ‘Ik heb fucking veel geluk gehad’ New! 2019-08-25 04:00:00Anne Vegter (1958) is dichter. Van 2013 tot 2017 was ze Dichter des Vaderlands. Nu wordt ze voorzitter van de Akademie van Kunsten in Amsterdam.

Bestemming IJmuiden New! 2019-08-25 03:00:00Love, exciting and new. Come aboard, we’re expecting you... Deze tune hoort PS niet aan boord van de Princess Seaways, die dagelijks vaart tusse

Roemruchte Volewijckers nu echt terug New! 2019-08-25 02:42:00A.S.C. De Volewijckers is terug in het amateurvoetbal. Samen met grootheden uit het verleden werd zaterdag uitgebreid stilgestaan bij de wederopstandi

Twee gewonden bij ernstig ongeluk Eerste Oosterparkstraat 2019-08-24 14:50:00Bij een ongeluk op de Eerste Oosterparkstraat zijn twee mensen zaterdagavond zwaargewond geraakt.

Financieel directeur AEB vertrekt per direct 2019-08-24 13:22:00Financieel directeur Derk Kappelle van het noodlijdende Afval Energie Bedrijf (AEB) vertrekt per direct. Dat laat de woordvoerder van AEB weten.

Peperdure tweedehands horloges veroveren de markt 2019-08-24 13:00:00Casual in een warenhuis een tweedehands Rolex van 30.000 euro kopen in plaats van bij de juwelier? Volgens Joe McKenzie, oprichter van het Britse Xupe

‘De Amazone staat in brand, gooi je vlees 2019-08-24 11:35:00Zo’n duizend betogers liepen zaterdagmiddag mee met de tweede Animal Rights March. ‘De Amazone staat in brand! Gooi je vlees aan de kant!&

Andrew: gedrag Epstein wekte geen wantrouwen 2019-08-24 11:06:07Het gedrag van Jeffrey Epstein is voor de Britse prins Andrew nooit aanleiding geweest voor vermoedens van seksueel misbruik door de Amerikaanse finan

U denkt dat uw kinderen stress hebben op 2019-08-24 11:00:00In China en Hongkong is het nog een tandje erger, ervoer fotograaf Saskia Wesseling.

NU - Algemeen

Jumbo-Visma begint door massale val in ploegentijdrit slecht 2019-08-24 15:10:56Jumbo-Visma heeft zaterdag een slechte start beleefd van de Vuelta a España. De Nederlandse formatie begon als favoriet aan de ploegentijdrit,

Franse politie zet traangas in tegen G7-demonstranten 2019-08-24 15:07:32De Franse politie heeft zaterdagavond traangas gebruikt tegen actievoerders die in de zuidelijke stad Bayonne betoogden tegen de G7-top in de badplaat

Man overleden na mishandeling in Assen wegens verdenking 2019-08-24 14:58:05Een man is zaterdagmiddag om het leven gekomen bij een mishandeling in Assen. Volgens de politie waren vijf omwonenden op de man afgegaan omdat ze hem

Financieel directeur AEB vertrekt vanwege afvalcrisis Amsterdam 2019-08-24 13:33:02De financieel directeur van het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam is per direct opgestapt, bevestigt een woordvoerder van AEB zaterdag na beric

Chaotische protestdag in Hongkong, politie zet opnieuw traangas 2019-08-24 13:20:26Hongkong heeft zaterdag te maken met een chaotische protestdag met meerdere gewonden tot gevolg. Bij botsingen tussen de betogers en de politie is voo

Tusk en Johnson steggelen over wie zal worden 2019-08-24 13:03:26Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, heeft tegen de Britse premier Boris Johnson gezegd dat Johnson niet "de geschiedenis moet ingaan als '

Rusland voert rakettesten uit vanaf onderzeeërs op de 2019-08-24 13:02:00Rusland heeft zaterdag rakettesten vanaf onderzeeërs op de Noordpool uitgevoerd. Volgens de Russische minister van Defensie zijn deze testen onde

Vrouw overleden na aanvaring met waterscooter in Neerlangel 2019-08-24 12:13:57Een 23-jarige vrouw in de Noord-Brabantse plaats Neerlangel is zaterdag overleden, nadat ze in de Maas werd overvaren door een waterscooter. Vermoedel

Ajax mist geblesseerde Van de Beek in return 2019-08-24 10:20:25Ajax kan woensdag in de return van de play-offs in de Champions League tegen APOEL Nicosia geen beroep doen op Donny van de Beek. De middenvelder heef

Vader overleden Dascha (16) houdt sit-in op politiebureau 2019-08-24 09:10:50René Graafsma, de vader van het zestienjarige meisje dat in 2015 overleed toen zij onder een trein kwam, zit zaterdag op het politiebureau in H

Trump verhoogt aangekondigde importheffingen op Chinese goederen 2019-08-23 21:00:29De Verenigde Staten stellen hogere importheffingen in voor goederen uit China, meldt president Donald Trump vrijdagavond. De aankondiging volgt na het

Bolsonaro stuurt leger naar Amazonegebied om bosbranden te 2019-08-23 21:00:00Brazilië gaat het leger inzetten om de branden te bestrijden die momenteel woeden in het Amazonegebied. President Jair Bolsonaro heeft daar vrijd

RTV Noord: Het laatste

Reünie in Kleine Huisjes: 'Ik ken nog bijna 2019-08-24 14:22:00Simon Leegte verliet in 1982 Kleine Huisjes, maar toch herkent hij zaterdag nog veel mensen, tijdens de reünie van het dorp.

Expeditie Grunnen tussen de levende standbeelden 2019-08-24 13:05:00Je zal maar met 29 graden de hele dag stil moeten staan. Zestien levenden standbeelden trotseren vandaag de hitte in het centrum van Veendam. Dit alle

Deze dag: het einde van de Groninger veemarkt 2019-08-24 12:00:00Een kort geding van veehandelaren tegen de strenge eisen die het ministerie van Landbouw had afgekondigd na de MKZ-crisis, wilde de gemeente Groningen

Oude brug bij Aduard zonder problemen verwijderd 2019-08-24 11:42:00De brug over het Van Starkenborghkanaal bij Aduard is zaterdagmiddag verwijderd. Om kwart over vijf lag de oude brug op de wal.

Samenwerkende organisaties genomineerd voor prijs 2019-08-24 11:02:00Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en Regio Groningen-Assen (RGA) zijn twee van de negentien genomineerde overheidsorganisaties die nog meestr

Thijmen Kupers: 'WK halen lijkt me onwaarschijnlijk' 2019-08-24 08:48:00Atleet Thijmen Kupers hoopt stiekem nog deel te kunnen nemen aan het wereldkampioenschap later dit jaar in Doha. De 800 meter-loper uit Groningen liep

Conifeerbrand slaat over naar rieten dak en schuur 2019-08-24 08:33:00Aan de Bovenlanden in Blijham heeft een brandende coniferenhaag zaterdagmiddag voor schade aan omliggende gebouwen gezorgd.

Ongeluk op provinciale weg bij Meedhuizen 2019-08-24 07:33:00Ter hoogte van Meedhuizen zijn twee auto's op elkaar gebotst. Dat gebeurde zaterdagmiddag rond 12:45 uur, op de provinciale weg tussen Appingedam en

Bas Lulofs hoopt met PKC de zaalvoetbaltop te 2019-08-24 06:55:00De lat ligt dit seizoen hoog bij de zaalvoetballers van PKC uit Groningen. Dat komt onder meer door de komst van Bas Lulofs als hoofdtrainer. De oud-i

Code Rood slaat tenten op bij vervallen huis 2019-08-24 06:23:00Actievoerders van Code Rood hebben hun kamp opgeslagen op het terrein rond een vervallen woning, even buiten Loppersum. Ze hebben komende week uitgero

Column: Verwachtingsmanagement 2019-08-24 05:00:00'Het lekkende dak repareren? Nee, dat gaat de komende vijf jaar niet meer lukken. Geen personeel voor. Prettige dag verder.' En een paar dagen later

'Als die veerboot er komt, overwegen wij een 2019-08-24 02:50:00Minder reistijd, meer zekerheid voor het personeel en mogelijk zelfs nieuwe vestigingen in de Eemshaven en Edinburgh. Voor het internationale transpor


Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not responsible of these news or any information published on this website.