• Follow us

Laatste Nieuws

De juridische strijd tegen Fort Europa barst los door grove schending van de mensenrechten

Een Libische kustwacht tijdens een reddingsactie van 147 vluchtelingen bij de kust van Zawiyah ten westen van Tripoli. Libië, 27 juni 2017 © Taha Jawashi / AFP / ANP

In het holst van de nacht verlaat een rubberboot de Libische hoofdstad Tripoli. Snel wordt de Middellandse Zee ruwer. De boot met zo’n 150 migranten aan boord maakt water. Via een satelliettelefoon smeken de opvarenden de Italiaanse kustwacht om hulp. Rond zes uur ’s ochtends ontvangt Sea-Watch 3 een noodsignaal van de Italianen en verandert meteen van koers. Het schip van de Duitse ngo vaart onder Nederlandse vlag en onderneemt zoek- en reddingsacties in de Middellandse Zee. Met zeven breedbeeldcamera’s op de mast en het dek zal Sea-Watch de onthutsende gebeurtenissen in de ochtend van 6 november 2017 filmen.

Intussen slaat de rubberboot lek. Mensen vallen in het water. Een Portugees patrouillevliegtuig dat, net als een Frans oorlogsschip, in de buurt is, gooit om 8.45 uur reddingsvesten, een opblaasbaar vlot en rookpotten uit. Minstens twintig mensen sterven de verdrinkingsdood. Daarmee is het drama nog lang niet voorbij, blijkt uit de videoreconstructie van Forensic Architecture die met beelden, radioverkeer, getuigenissen en documenten is gemaakt.

De Italianen hebben ook hun samenwerkingspartner opgeroepen: de beruchte Libische kustwacht, door Europa en Italië met miljoenen euro’s betaald, getraind en geïnstrueerd om ‘illegale migratie’ tegen te houden. Het Libische kustwachtschip Ras Jadir maakt vaart. Op 6 november heeft het dertien mensen aan boord, van wie er acht zijn opgeleid door de Europese militaire anti-mensensmokkeloperatie Eunavfor Med, oftewel Operatie Sophia. De Libiërs zijn het eerst bij de rampplek en eisen de reddingsoperatie op. Maar Sea-Watch gaat niet akkoord. ‘We hebben orders van de Italiaanse kustwacht. We gaan door met de redding’, zegt het ngo-schip via de radio.

Als Sea-Watch bij de migrantenboot arriveert, is de chaos compleet. In de deinende golven zijn hoofden van drenkelingen te zien. Er klinkt geschreeuw en gegil. Sea-Watch laat twee bootjes met redders zakken die slachtoffers reddingsvesten toewerpen en in noodtempo mensen uit het water hijsen. De Libische kustwacht heeft geen reddingsbootjes mee en trekt tegen de protocollen in de zinkende rubberboot naar zich toe om migranten aan boord te nemen. Maar sommige mensen zijn zo bang voor de Libiërs dat ze in het water springen en proberen naar de Sea-Watch-bootjes te zwemmen. Zoveel drenkelingen hebben tegelijkertijd hulp nodig. Een redder reikt, maar is te laat. Handen verdwijnen in de zee.

Plotseling beginnen de Libiërs te dreigen en harde objecten naar de Sea-Watch-bootjes te gooien. De ngo-redders moeten zich terugtrekken. In een laatste poging aan de Libische kustwacht te ontkomen, springt een man van de rubberboot. De Libiërs gooien reddingsboeien, maar die bereiken hem net niet. Het slachtoffer verdrinkt voor ieders ogen. Op het dek van de Ras Jadir is te zien hoe de Libische kustwacht hardhandig een touw om de overlevenden legt en hen begint te slaan.

De tragedie op zee is het directe gevolg van het Europese beleid om de buitengrenzen af te sluiten voor migranten. De vluchtelingencrisis van 2015 gold als excuus voor het beleid van ‘containment’ en ‘afschrikking’, waarbij alles geoorloofd is, stelt Violeta Moreno-Lax, docent rechten aan de Queen Mary University of London. ‘We zijn getuige van zeer ernstige mensenrechtenschendingen en zien een toename van misdrijven aan de buitengrenzen. Geweld is onderdeel van de machinerie’, aldus Moreno-Lax, die als juridisch adviseur voor het Global Legal Action Network (glan) betrokken is bij een klacht die overlevenden van de tragedie van 6 november hebben ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

‘Het wreedst is de situatie in Libië’, zegt ze, verwijzend naar de vele rapporten van mensenrechtenorganisaties, Verenigde Naties en de Raad van Europa over de Libische detentiekampen, waar asielzoekers en migranten op hun laatste etappe naar Europa worden vastgehouden. Ze worden geslagen, gemarteld, verkracht, uitgehongerd, afgeperst en als slaven verhandeld. ‘De VN hebben de EU opgeroepen om de samenwerking met Libië te stoppen’, zegt ze.

‘De VN hebben de EU opgeroepen om de samenwerking met het wrede Libië te stoppen’

Ook aan landgrenzen, zoals bij Hongarije, Griekenland, Kroatië, Bulgarije of de Spaanse enclaves bij Noord-Marokko, worden migranten met alle mogelijke middelen het continent uit geduwd. Deze push-backs zijn illegaal, zegt Hanaa Hakiki, juridisch adviseur bij het Fortressed Borders-programma van het European Center for Constitutional and Human Rights (ecchr) in Berlijn. Sinds 2014 richt de organisatie zich op schendingen van de rechten van migranten aan Europa’s landsgrenzen. Terwijl de meeste zaken door advocaten en organisaties op nationaal niveau worden gedaan, kan het ecchr bij complexe gevallen helpen om het transnationaal aan te pakken.

‘We nemen geen radicale positie in, maar pleiten voor de toepassing van de wet daar waar dat niet gebeurt en waar mensen geen toegang tot procedures hebben. Dat geldt bij uitstek voor migranten die stuiten op Europa’s buitengrenzen’, zegt Hakiki. Cruciaal voor haar werk is het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (evrm), en dan met name artikel 4 van het vierde Protocol, dat stelt: collectieve uitwijzing van vreemdelingen is verboden. ‘De wet stelt dat als je zonder documenten aan de grens staat, het land je niet hoeft op te nemen. Maar als je als migrant het land binnen bent – ook als het op een ongeregelde manier is gebeurd –de autoriteiten je individuele zaak moeten bekijken om te bepalen of ze de plicht hebben om je bescherming te bieden. Je mag dus niet zomaar weer over de grens worden gezet’, aldus Hakiki.

Gezien de enorme omvang van mensenrechtenschendingen aan Europa’s buitengrenzen is het aantal juridische procedures aangespannen door slachtoffers minimaal. Mensen hebben een lange barre tocht met veel geweld achter de rug als ze uiteindelijk ergens in een kamp bij de afgesloten grens met Europa stranden, waar geen rechtshulp is, zegt Hakiki. Als het mensen al lukt om het continent te bereiken, is hun voornaamste doel een verblijfsstatus te krijgen en een leven op te bouwen. ‘Het is niet je eerste prioriteit om een advocaat te bellen en een complexe zaak tegen een staat te beginnen’, stelt Lisa-Marie Komp, die advocaat is bij Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers en promoveert op de verantwoordelijkheid van staten bij extraterritoriale mensenrechtenschendingen.

Maar soms lukt het wel. De eerste zaak waar het ecchr bij betrokken raakte, betrof die van de dodelijke push-back uit de Spaanse enclave Ceuta, gelegen op het noordelijke puntje van Marokko. Toen op 6 februari 2014 zo’n vierhonderd mensen zwemmend Ceuta (en dus Spaans grondgebied) probeerden te bereiken, schoot de Guardia Civil met traangas en rubberkogels op de migranten en sloeg met wapenstokken op hen in. Vijftien mensen kwamen om. De rest werd terug naar Marokko geduwd. Enkele overlevenden die nu in Duitsland wonen worden door het ecchr ondersteund bij de lopende strafzaak in Spanje, waarbij wordt samengewerkt met een Spaanse advocaat en de ngo Observatori Desc. De onderzoeksrechter in Ceuta oordeelde dat het geweld door de Guardia Civil proportioneel was en sloot de zaak, maar het hogere regionale hof in Cádiz eiste twee keer heropening.

In andere zaken wenden advocaten zich tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het ecchr steunt een klacht die bij het hof in Straatsburg is ingediend door de Malinees N.D. en de Ivoriaan N.T. Op 13 augustus 2014 klommen ze over het immense grenshek tussen Marokko en Melilla en wisten de Spaanse enclave te bereiken. De Guardia Civil dwong ze terug en leverde ze over aan de Marokkaanse autoriteiten. N.D. en N.T. wisten uiteindelijk naar Europa te komen, waar ze met steun van ecchr via hun advocaten in Hamburg en Madrid besloten te procederen.

In 2017 oordeelde het hof niet alleen dat Spanje de rechten van de twee mannen had geschonden en vijfduizend euro smartengeld moest betalen, maar ook dat de Spaanse push-backs in strijd zijn met het evrm. ‘Het was een krachtige boodschap’, zegt Hanaa Hakiki. Het slechte nieuws is echter dat Spanje vierkant achter de push-backs staat en de aanpak zelfs in de nationale wet heeft opgenomen. Hoewel uitspraken van het hof in Straatsburg bindend zijn, vroeg Madrid om een herziening. Waarschijnlijk komt de Grand Chamber dit jaar met de definitieve uitspraak. Hakiki: ‘Als het oordeel in het voordeel van de twee mannen is, zal Spanje zijn wetten moeten veranderen.’ De impact zal nog groter zijn als de rechters hun eerdere besluit bevestigen, stelt Hakiki, want dan geldt de uitspraak niet alleen voor Spanje maar voor alle bij het evrm aangesloten staten.

Het ecchr zoekt tevens naar nieuwe wegen. Onlangs boekten de juristen een overwinning bij het VN-Comité voor de Rechten van het Kind in een zaak die was ingediend door de jonge D.D., die daarbij werd gesteund door het ecchr en de Spaanse ngo Fundación Raíces. De minderjarige Malinees was in december 2014 vanuit Melilla terug naar Marokko verdreven. Begin dit jaar oordeelde dit VN-Comité dat Spanje het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind had geschonden en dat het slachtoffer gecompenseerd moest worden. Hakiki: ‘Het is de allereerste keer dat het VN-Comité een uitspraak over push-backs doet. Het besluit heeft effect op alle grenzen in de wereld, mits het land is aangesloten bij het verdrag.’

‘In Hongaarse transitzones worden asielzoekers en migranten uitgehongerd’

Bezorgd kijkt het ecchr naar andere grenssituaties. ‘Het is werkelijk onvoorstelbaar hoe ver Hongarije gaat met het ontmenselijken van asielzoekers en migranten. In transitzones worden mensen zelfs uitgehongerd’, vertelt Hakiki ontdaan. Ze is geschokt over de intense hetze tegen het Hungarian Helsinki Committee (hhc), dat migranten juridisch bijstaat. ‘Landen als Hongarije kunnen wel vinden dat migranten die zonder toestemming hun land binnenkomen allemaal maar weggestuurd moeten worden zonder toegang tot een procedure. Maar er liggen uitspraken van het Europees Hof en het VN-Comité van de Rechten van het Kind die het tegenovergestelde stellen en die staten op hun plichten wijzen.’ Het is echter onmogelijk om bij het hof in Straatsburg te procederen tegen Europese instellingen. De enige optie is de Europese Ombudspersoon, die instellingen kan manen om hun praktijken te veranderen als zij fundamentele rechten en principes schenden. Het ecchr verzocht deze waakhond in april 2017 om een onderzoek te starten naar het European Asylum Support Office (easo) dat op de Griekse eilanden zijn boekje ver te buiten gaat, waardoor mensen geen eerlijke asielprocedure krijgen. Tot tweemaal toe concludeerde de Europese Ombudspersoon dat het de Griekse autoriteiten zijn die over asielprocedures gaan en dat de zaak daarom gesloten kon worden. ‘Het was een grote teleurstelling, want de Ombudspersoon was de enige die het easo ter verantwoording kon roepen’, zegt Hakiki.

Een migrant probeert vanaf een zinkend vlot in de Middellandse zee een schip van het Duitse Sea-Watch te bereiken. Volgens Sea-Watch stierven bij deze reddingsactie 5 mensen door gewelddadig gedrag van de Libische kustwacht. 6 november 2017 © Alessio Paduano / AFP / ANP

Terug naar die fatale dag, 6 november 2017, op de Middellandse zee. Opeens verlaat de Libische kustwacht op hoge snelheid de rampplek, zwarte rookpluimen achterlatend. Maar dan klinken via de radio waarschuwingen van een Italiaanse helikopter: ‘Mensen springen van uw schip. Dus stop de motoren.’ Een migrant klampt zich vast aan het boordladdertje van de Ras Jadir. Sea-Watch roept via de radio naar de Libiërs: ‘Jullie vermoorden een persoon! Over.’ Op de beelden is te zien hoe de helikopter naast de Libische boot vliegt en beveelt: ‘Stop uw motoren. U heeft een persoon aan de rechterzijde. Stop, alstublieft, stop! Stop! Stop! Stop! Stop!’

Twintig mensen zijn voor en tijdens de reddingsoperatie omgekomen, stelt de videoreconstructie. Sea-Watch is erin geslaagd om 59 drenkelingen te redden en naar Europa te brengen. De Libische kustwacht pikte 47 migranten op en voerde hen terug naar Libië. Als ngo’s in april 2018 contact weten te leggen met overlevenden in Libië, blijkt dat ze bij aankomst een maand zijn vastgehouden in het detentiecentrum van Tajura, nabij Tripoli, waar ze met honderden in cellen zaten, nauwelijks water of voedsel kregen en door Libische bewakers werden afgeranseld. Enkele migranten keerden terug naar hun vaderland. Anderen werden doorverkocht aan een mensenhandelaar, die hen martelde om hun families te dwingen tot het betalen van losgeld.

Het is complexer om tegen staten te procederen als het gaat om situaties op volle zee, waar het lastiger is te zien bij welke ‘grens’ migranten zich bevinden, er ‘stateloze delen’ zijn en het onduidelijker is wie in dat gebied verantwoordelijk is, zegt advocaat Komp. Maar er zijn ook wetten en regels die altijd op zee gelden, zoals de maritieme plicht om opvarenden in nood te redden. Bovendien is er artikel 2 van het evrm: het recht op leven. ‘Het artikel omvat ook de plicht van staten om te handelen als mensen in levensgevaar verkeren’, stelt Komp.

De videoreconstructie is de basis voor een klacht die glan samen met de Italiaanse organisatie asgi namens zeventien overlevenden bij het mensenrechtenhof heeft ingediend tegen Italië. ‘Het is de perfecte testcase’, zegt Moreno-Lax, die als juridisch adviseur optreedt. Ze hoopt dat het hof net zo’n historische uitspraak zal doen als in de Hirsi-zaak in 2012, toen Italië op de vingers werd getikt omdat het een groep van tweehonderd migranten op zee had onderschept en naar het levensgevaarlijke Libië had teruggevoerd. Rome schond daarmee de wet die bepaalt dat mensen niet teruggestuurd mogen worden naar een land waar ze gevaar lopen, stelde het hof. Europese vaartuigen die migranten redden, moeten hen naar een veilige haven brengen.

‘Die uitspraak heeft effect gehad, want een jaar later kwam Italië met Mare Nostrum’, stelt Moreno-Lax. Deze Italiaanse reddingsoperatie werd opgetuigd na scheepsrampen bij Lampedusa in 2013. Hoewel door Mare Nostrum vele mensen werden gered, verving Europa deze operatie in 2014 door de Triton-missie, die met minder vaartuigen patrouilleerde in een beperkter gebied van de Middellandse Zee. Toen het dodental opliep, kwamen ngo’s in actie om met eigen vaartuigen mensen te redden. In 2017 sloot Italië een overeenkomst met de door de VN gesteunde regering in Tripoli om ‘illegale immigratie’ en ‘mensensmokkel’ tegen te gaan, met in de hoofdrol de Libische kustwacht. Voor Italië en Europa is dit ‘de ideale situatie’, zegt Moreno-Lax cynisch. Als de Libische kustwacht mensen onderschept en terugvoert (pull-backs), bereiken deze migranten Europa niet, en in Libië heeft het hof in Straatsburg geen rechtsmacht.

De VVD opperde dat mensenredders moeten worden vervolgd met celstraffen tot vier jaar

De indieners van de 6-novemberzaak richten hun pijlen op exact die Italiaans-Libische constructie. ‘Hoewel Italiaanse functionarissen niet persoonlijk de overlevenden naar Libië hebben teruggebracht, is Italië wel direct verantwoordelijk voor wat de Libische kustwacht doet’, zegt Moreno-Lax. Italië betaalt, levert schepen en apparatuur, en geeft trainingen. Ook is er een commandostructuur. ‘In de haven van Tripoli ligt een Italiaans marineschip om de Libische interventies te coördineren’, vertelt ze. ‘Kortom, Italië orkestreert de Libische activiteiten die moeten voorkomen dat migranten naar Europa komen.’

Het is een schril contrast met de manier waarop Europese landen ngo-schepen aanpakken. Juristen spreken van criminalisering van reddingswerkers. Twee jaar geleden voeren er in de Middellandse Zee wel twaalf schepen van organisaties als Artsen zonder Grenzen, SOS Méditerranée en Save the Children, die een fiks deel van de migranten van krakkemikkige boten redden. Totdat Europese politici steeds feller begonnen te ageren en de ngo’s beschuldigden van mensensmokkel. Niet alleen namen autoriteiten enkele schepen in beslag, ook werden er strafrechtelijke onderzoeken gestart tegen medewerkers van organisaties als Artsen zonder Grenzen, waarbij het in 2018 om maar liefst 89 reddingswerkers ging.

Illustratief is de positie van Sea-Watch 3, een van de weinige ngo-schepen die nog actief zijn op de Middellandse Zee. Dit voorjaar werd Sea-Watch op 1 april geconfronteerd met nieuwe veiligheidseisen van de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat waaraan het ngo-schip onmiddellijk moest voldoen. ‘Het is onmogelijk om binnen een dag veranderingen aan zo’n groot schip aan te brengen’, zegt Komp, die optrad als advocaat van de ngo tijdens het kort geding tegen de Nederlandse staat. Ook waren de veiligheidseisen inhoudelijk onduidelijk. De rechter stelde Sea-Watch in het gelijk en oordeelde dat de overheid in strijd ‘met de beginselen van behoorlijk bestuur’ handelde. Ook het hoger beroep dat de ngo vervolgens tegen het ministerie aanspande, pakte positief uit. Het hof in Den Haag bepaalde op 1 augustus dat Sea-Watch tot 2020 krijgt om het schip aan te passen aan strengere veiligheidseisen.

Door alle perikelen had het schip dit voorjaar echter een maand aan wal gelegen. Na de kortgedinguitspraak was Sea-Watch meteen uitgevaren. Op 12 juni redde de crew 53 migranten. Na overleg met de Italiaanse autoriteiten mochten elf mensen, onder wie zwangere vrouwen en kinderen, van boord. Maar Sea-Watch kreeg geen toestemming om aan te leggen in de haven van Lampedusa zodat ook de anderen aan wal konden. Op 21 juni stapte de organisatie naar het Europees Hof om Italië op te dragen het schip te laten aanmeren. De rechters wezen het verzoek af omdat ze ervan uitgingen dat de Italiaanse autoriteiten wel ‘alle benodigde hulp’ zouden verlenen.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini dreigde echter met drastische maatregelen. ‘Italië heeft een decreet afgekondigd dat bepaalt dat je strafbaar bent als je met geredde personen in de Italiaanse wateren komt. Het gaat tegen alle humanitaire tradities en waarden in. Het is een slippery slope. Elke keer gaat het een stapje verder’, zegt Komp, die vaststelt dat ook de Nederlandse politiek verhardt. De vvd opperde dat redders moeten worden vervolgd, een maximale celstraf van vier jaar moeten kunnen krijgen, plus boetes.

Nadat overleg met diverse landen niets opleverde, besloot Sea-Watchkapitein Carola Rackete op 29 juni om toch de haven van Lampedusa in te varen, waar ze stuitte op een blokkade van Italiaanse schepen en tegen een politieboot aanbotste. Toen ze aanlegde, werd ze meteen gearresteerd. De Italiaanse rechter stelde echter dat ze ‘haar plicht deed door mensenlevens te redden’ en hief haar huisarrest op zodat ze in vrijheid de strafzaak kan afwachten.

Intussen bereikte de juridische strijd tegen Fort Europa een nieuw momentum. Op 3 juni stuurden twee juristen een dossier naar het Internationaal Strafhof in Den Haag, waarin ze stellen dat functionarissen van de Europese Unie, lidstaten en instellingen zich met hun uitgekiende beleid om de migratiestroom vanuit Afrika via de Middellandse Zee te stoppen schuldig maken aan misdrijven tegen de menselijkheid, en vervolgd moeten worden.

Tussen 2014 en 2017 zijn op zee minstens 14.500 mensen omgekomen of vermist geraakt

Er is een groot verschil met juridische procedures die slachtoffers en ngo’s tegen staten aanspannen. Het hof in Straatsburg kapittelt een staat die onwettig handelt en zal eisen dat de regering met deze praktijken moet stoppen, vertelt Omer Shatz, docent internationaal recht aan de Sciences Po in Parijs. Hij is samen met zijn collega Juan Branco de officiële indiener van het 244 pagina’s tellende dossier. Hoe anders is dat bij het Internationaal Strafhof dat personen (en dus niet staten of organisaties) vervolgt voor genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. ‘Dat verandert het hele perspectief’, zegt Shatz.

Het viel hem zwaar om het dossier op te stellen. ‘It was a hell of a job’, zegt de jurist, die er twee jaar met studenten aan werkte. Collega’s waren septisch. ‘In het begin dacht iedereen dat ik gek was. Een bekende jurist reageerde: “Ik vind het niks.” Maar uiteindelijk was hij het met ons eens en heeft hij zelfs geholpen. Langzaam raakte iedereen overtuigd.’

Ook emotioneel was het belastend. ‘De EU is al-Qaeda niet. Geen Europese functionaris gaat ’s avonds naar bed met het idee: ik wil dat er meer mensen sterven. Hij gaat naar bed met het idee: ik ben een goed persoon, mijn besluiten doden niet duizenden mensen, en als er mensen zijn gestorven dan was dat niet mijn bedoeling’, zegt de Israëlische Shatz, die tijdens zijn onderzoek vaak dacht aan de Tweede Wereldoorlog, die vrijwel zijn gehele familie uitroeide.

Het eerste punt waar de indieners van het dossier bij het Strafhof op wijzen, is dat Europese politici en functionarissen met ‘grote zorg’ en ‘grote precisie’ een beleid uitstippelden om coûte que coûte-migratie vanuit Afrika tegen te houden, in het volle besef van de ‘dodelijke consequentie’ dat er minder mensen gered zouden worden. Zo hebben ze van de Middellandse Zee de ‘dodelijkste migratieroute van de wereld’ gemaakt. ‘Het verlies aan mensenlevens is zonder precedent’, stelt Shatz. Tussen 2014 en 2017 zijn minstens 14.500 mensen omgekomen of vermist geraakt. Het gaat om ‘moord door nalatigheid’.

Het tweede punt is het ‘verdrijven’ van de ngo’s uit de Middellandse Zee en de intensivering van de samenwerking met de Libische kustwacht. Omdat de EU en de lidstaten wisten dat push-backs naar Libië onwettig zijn als ze het zelf doen, schakelden ze de Libische kustwacht in om mensen terug te drijven. Tussen 2016 en 2018 zijn er meer dan veertigduizend mensen op zee door Libiërs onderschept en naar Libische detentiecentra getransporteerd. Ondanks alle waarschuwingen. Zo kreeg Angela Merkel al in januari 2017 een bericht van haar ambassade in Niger waarin werd gesproken over ‘concentratiekampachtige omstandigheden’ in Libië.

Voor de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof, Fatou Bensouda, is dit dossier bekend terrein. Tijdens haar jaarlijkse update over Libië bij de VN-Veiligheidsraad verklaarde ze op 8 mei 2017 ‘zeer gealarmeerd’ te zijn door de rapporten over de ‘vaak onmenselijke omstandigheden’ van kwetsbare migranten in detentiekampen; over standaard misdrijven als moord, verkrachting en marteling en het feit dat het land ‘een marktplaats voor de handel in mensen’ is geworden. Haar team overweegt strafrechtelijk onderzoek te doen. Dit voorjaar herhaalde ze in New York haar zorgen. Ze noemde specifiek de Libische kustwacht, maar zei niets over de rol van Europa.

De indieners van het dossier roepen Bensouda nadrukkelijk op juist onderzoek te doen naar de bestuurders en functionarissen van Europese lidstaten, de Europese Commissie en Europese instellingen zoals Frontex. Behalve enkele usual suspects, zoals Merkel, Emmanuel Macron, de voormalige Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Marco Minniti en EU-topfunctionarissen als Jean-Claude Juncker en de commissaris voor Migratie Dimitris Avramopoulos, noemen ze geen namen. ‘We zijn nu bezig met het samenstellen van een gedetailleerde lijst met personen, niet alleen op het hoogste politieke niveau maar ook binnen het middenkader van het bestuur en de bureaucratie. Maar het is aan de aanklager om de verdachten te identificeren die ze wil vervolgen’, zegt Shatz.

De indieners werden overstelpt door reacties. Het Strafhof heeft gezegd het dossier aandachtig te zullen bestuderen. Journalisten belden voor interviews. Er waren uitnodigingen van politieke partijen om te komen praten in Brussel en Berlijn. Natasha Bertaud, woordvoerder van de Europese Commissie, verklaarde dat het redden van levens ‘onze topprioriteit’ is. Met vier Europese operaties zijn bijna 730.000 mensen gered en is het aantal doden ‘significant’ gedaald. De ‘tragedies’ komen door ‘het wrede en gevaarlijke businessmodel van handelaren en smokkelaars die menselijke ellende exploiteren’, stelde zij. De EU staat achter de training van de Libische kustwacht die is gericht op zoek- en reddingsacties en het tegengaan van mensenhandel, met ‘respect voor mensenrechten’.

‘Het Strafhof heeft tot nu toe alleen zaken tegen niet-westerse verdachten gedaan’, zegt Moreno-Lax. ‘Maar als de aanklager besluit om strafrechtelijk onderzoek te doen naar het Europese migratiebeleid zal het taboe worden doorbroken dat geavanceerde democratieën zich ook schuldig kunnen maken aan misdrijven tegen de menselijkheid. Het gaat in dit geval om Europese landen die het Strafhof mede hebben opgericht, en zijn belangrijkste financiers en gastheer zijn. Politiek zal het daarom wellicht te gevoelig zijn voor het Strafhof, maar op zich is het een sterke zaak.’ Shatz: ‘Juridisch gezien is de vervolging van de Europese Unie a walk in the park.’

Read MoreLeave A Comment

More News

De Groene Amsterdammer

Voor Adorno was radicaal-rechts altijd al actueel 2019-08-20 18:00:00Raymond van den Boogaard blogt op ongezette tijden over de boeken die hij zoal leest. Vandaag een merkwaardig boekje bovenaan de Duitse bestsellerlijs

Dat idealisme van Amerikaanse CEO’s is doorzichtige PR 2019-08-20 18:00:00In een manifest spreekt grootzakelijk Amerika zich uit voor een duurzaam, menselijker kapitalisme. Vooralsnog is het echter alleen PR, want in de pra

De rechtse internationale verzamelde in Australië. Op zoek 2019-08-20 18:00:00Op jacht naar geld en ideeën zoeken rechts-conservatieven internationaal samenwerking. Ook in Australië sluiten politici en omstreden commentatoren

Maxim Februari laveert moeiteloos tussen ernst en humor 2019-08-18 18:00:00Maxim Februari hield als onvergetelijke Zomergast een betoog over schoonheid en zeggenschap in een wereld die te complex is om steriel te beschrijven.

13 cultuurtips voor dit weekend (en de komende 2019-08-15 18:00:00Welke tentoonstelling of theaterstuk is de moeite waard? En welke film of serie? Hier vindt u een overzicht van de beste cultuur van dit weekend en de

Een briefkaart uit een joods jappenkamp 2019-08-14 18:00:00In 1944 werd Anne-Ruth Wertheim samen met haar moeder, broer en zus overgeplaatst naar een joods jappenkamp. Na lang twijfelen had haar moeder het gez

Waarom jonge verpleegkundigen de zorg ontvluchten 2019-08-13 18:00:00Het personeelstekort in de zorg groeit. En dus wordt er veel geld uitgetrokken om mensen te werven en op te leiden. Maar hoe zinvol is dat zolang zove

Zijn de Democraten nu bezig om Trump af 2019-08-13 18:00:00De Democraten lijken te aarzelen hun onderzoeken te presenteren als openlijke poging om Trump het Witte Huis uit te krijgen. De vrees bestaat dat hun

Zo breng je klassieke muziek in 2019. Laagdrempelig, 2019-08-13 18:00:00Het openluchtfestival blijkt een ideaal laboratorium voor nieuwe presentatievormen van klassieke muziek. Na het succes van Oranjewoud en Wonderfeel vo

Mag de man nog een buikje hebben? 2019-08-13 18:00:00Waar zijn de chubby rokkenjagers, de kalende charmeurs van weleer? Verdwenen zijn ze, in de nieuwe wereld, ons levend Instagram.

‘True Copy’ is doordrongen van het spel tussen 2019-08-13 18:00:00Het was wereldnieuws toen een Picasso-schilderij dat in 2012 uit de Rotterdamse Kunsthal was gestolen, vorig jaar in Roemenië werd teruggevonden. Een

Wat beklijft is de eigenheid van Rebekka de 2019-08-13 18:00:00De Wit verzet zich tegen de gedachte dat de wereld ‘nu eenmaal is zoals hij is’. Haar verhalende non-fictie is een zoektocht naar wat er toe doet.

VK: Home

Vader doet tegenwoordig thuis toch lekker mee? Nou, New! 2019-08-24 19:10:40

Astronaut Anne McClain beticht van wetsovertreding in de 2019-08-24 10:59:04Opmerkelijke plaats delict: de ruimte. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA onderzoekt een klacht over identiteitsdie

De bijdrage van mannen aan het huishouden houdt 2019-08-23 19:14:47

Afname aantal giraffen gaat ‘in de richting van 2019-08-23 14:48:00De handel in onderdelen van de ­giraffe – zoals huiden en vlees – wordt beperkt. Het Afrikaanse zoogdier wordt zodanig bedreigd, dat m

Gratis geld! Vraag niet hoe, maar profiteer ervan 2019-08-23 13:23:00Sinds begin augustus kan minister Hoekstra (Financiën) niet alleen volledig gratis lenen; hij krijgt zelfs geld toe op de staatsleningen die hij

Populisten zullen weer de macht grijpen in Italië, 2019-08-23 12:24:00De gevallen eerste populistische regering van West-Europa wordt binnenkort waarschijnlijk opgevolgd door de tweede populistische regering van West-Eur

Hoe kansrijk zijn de oproepen om Brazilië te 2019-08-23 11:58:00Van de Portugese voetballer Cristiano Ronaldo tot de Franse president Emmanuel Macron: met hashtags als #AmazonFires en #PrayforAmazonia maakten twitt

‘Bij Labour heerst sfeer van verdachtmakingen tegen Joden’ 2019-08-23 10:10:00Met Jeremy Corbyn aan het hoofd van het Britse Labour neemt de haat tegen Joden schrikbarende vormen aan, ziet historicus Dave Rich. Hoe is dat mogeli

Neem liever een robothuisdier, veel bewuster dan een 2019-08-23 10:01:05Meer dan de helft van de Nederlanders heeft een huisdier. Dat belast het milieu en veroorzaakt dierenleed, want geen hamster wil worden opgetild, geen

De familie El-Hamus: de nieuwe Nederlandse filmdynastie 2019-08-23 09:00:00Met acteurs als ouders en drie kinderen die ook in het filmvak zitten zou je de familie El-Hamus de nieuwe Nederlandse filmdynastie kunnen noemen. &ls

‘Er zijn nogal wat hulpverleners die van zelfdoding 2019-08-23 09:00:00De juiste opvang en nazorg kan het aantal suïcides – nog op hetzelfde niveau als 25 jaar geleden – doen dalen, zegt Ad Kerkhof. Maar

Australiërs zijn gemiddeld miljonair, maar daar hebben de 2019-08-23 09:00:00Goed nieuws voor Australiërs deze zomer: ze zijn gemiddeld miljonair. Hun bureau voor statistiek berekende dat het gemiddelde vermogen per huisho

PAROOL: Home

Met educatief handgebaar en wolvengehuil New! 2019-08-25 05:00:00Vic van de Reijt, een van de beheerders van de nalatenschap van Drs. P, haalt herinneringen op aan de schrijver van onvergetelijke liederen als Dodenr

Vrouw (35) overleden na ongeluk Eerste Oosterparkstraat New! 2019-08-25 04:51:00Een 35-jarige vrouw uit Amsterdam is overleden aan de verwondingen die zij zaterdagavond opliep bij een verkeersongeval in de Eerste Oosterparkstraat.

Return Ajax tegen Apoel: nu al het cruciale New! 2019-08-25 04:45:00Ajax speelt woensdag tegen Apoel een sleutelwedstrijd die het seizoen – en de toekomst – grotendeels zal kleuren. De club kan niet meer zo

Anne Vegter: ‘Ik heb fucking veel geluk gehad’ New! 2019-08-25 04:00:00Anne Vegter (1958) is dichter. Van 2013 tot 2017 was ze Dichter des Vaderlands. Nu wordt ze voorzitter van de Akademie van Kunsten in Amsterdam.

Bestemming IJmuiden New! 2019-08-25 03:00:00Love, exciting and new. Come aboard, we’re expecting you... Deze tune hoort PS niet aan boord van de Princess Seaways, die dagelijks vaart tusse

Roemruchte Volewijckers nu echt terug New! 2019-08-25 02:42:00A.S.C. De Volewijckers is terug in het amateurvoetbal. Samen met grootheden uit het verleden werd zaterdag uitgebreid stilgestaan bij de wederopstandi

Twee gewonden bij ernstig ongeluk Eerste Oosterparkstraat 2019-08-24 14:50:00Bij een ongeluk op de Eerste Oosterparkstraat zijn twee mensen zaterdagavond zwaargewond geraakt.

Financieel directeur AEB vertrekt per direct 2019-08-24 13:22:00Financieel directeur Derk Kappelle van het noodlijdende Afval Energie Bedrijf (AEB) vertrekt per direct. Dat laat de woordvoerder van AEB weten.

Peperdure tweedehands horloges veroveren de markt 2019-08-24 13:00:00Casual in een warenhuis een tweedehands Rolex van 30.000 euro kopen in plaats van bij de juwelier? Volgens Joe McKenzie, oprichter van het Britse Xupe

‘De Amazone staat in brand, gooi je vlees 2019-08-24 11:35:00Zo’n duizend betogers liepen zaterdagmiddag mee met de tweede Animal Rights March. ‘De Amazone staat in brand! Gooi je vlees aan de kant!&

Andrew: gedrag Epstein wekte geen wantrouwen 2019-08-24 11:06:07Het gedrag van Jeffrey Epstein is voor de Britse prins Andrew nooit aanleiding geweest voor vermoedens van seksueel misbruik door de Amerikaanse finan

U denkt dat uw kinderen stress hebben op 2019-08-24 11:00:00In China en Hongkong is het nog een tandje erger, ervoer fotograaf Saskia Wesseling.

NU - Algemeen

Jumbo-Visma begint door massale val in ploegentijdrit slecht 2019-08-24 15:10:56Jumbo-Visma heeft zaterdag een slechte start beleefd van de Vuelta a España. De Nederlandse formatie begon als favoriet aan de ploegentijdrit,

Franse politie zet traangas in tegen G7-demonstranten 2019-08-24 15:07:32De Franse politie heeft zaterdagavond traangas gebruikt tegen actievoerders die in de zuidelijke stad Bayonne betoogden tegen de G7-top in de badplaat

Man overleden na mishandeling in Assen wegens verdenking 2019-08-24 14:58:05Een man is zaterdagmiddag om het leven gekomen bij een mishandeling in Assen. Volgens de politie waren vijf omwonenden op de man afgegaan omdat ze hem

Financieel directeur AEB vertrekt vanwege afvalcrisis Amsterdam 2019-08-24 13:33:02De financieel directeur van het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam is per direct opgestapt, bevestigt een woordvoerder van AEB zaterdag na beric

Chaotische protestdag in Hongkong, politie zet opnieuw traangas 2019-08-24 13:20:26Hongkong heeft zaterdag te maken met een chaotische protestdag met meerdere gewonden tot gevolg. Bij botsingen tussen de betogers en de politie is voo

Tusk en Johnson steggelen over wie zal worden 2019-08-24 13:03:26Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, heeft tegen de Britse premier Boris Johnson gezegd dat Johnson niet "de geschiedenis moet ingaan als '

Rusland voert rakettesten uit vanaf onderzeeërs op de 2019-08-24 13:02:00Rusland heeft zaterdag rakettesten vanaf onderzeeërs op de Noordpool uitgevoerd. Volgens de Russische minister van Defensie zijn deze testen onde

Vrouw overleden na aanvaring met waterscooter in Neerlangel 2019-08-24 12:13:57Een 23-jarige vrouw in de Noord-Brabantse plaats Neerlangel is zaterdag overleden, nadat ze in de Maas werd overvaren door een waterscooter. Vermoedel

Ajax mist geblesseerde Van de Beek in return 2019-08-24 10:20:25Ajax kan woensdag in de return van de play-offs in de Champions League tegen APOEL Nicosia geen beroep doen op Donny van de Beek. De middenvelder heef

Vader overleden Dascha (16) houdt sit-in op politiebureau 2019-08-24 09:10:50René Graafsma, de vader van het zestienjarige meisje dat in 2015 overleed toen zij onder een trein kwam, zit zaterdag op het politiebureau in H

Trump verhoogt aangekondigde importheffingen op Chinese goederen 2019-08-23 21:00:29De Verenigde Staten stellen hogere importheffingen in voor goederen uit China, meldt president Donald Trump vrijdagavond. De aankondiging volgt na het

Bolsonaro stuurt leger naar Amazonegebied om bosbranden te 2019-08-23 21:00:00Brazilië gaat het leger inzetten om de branden te bestrijden die momenteel woeden in het Amazonegebied. President Jair Bolsonaro heeft daar vrijd

RTV Noord: Het laatste

Reünie in Kleine Huisjes: 'Ik ken nog bijna 2019-08-24 14:22:00Simon Leegte verliet in 1982 Kleine Huisjes, maar toch herkent hij zaterdag nog veel mensen, tijdens de reünie van het dorp.

Expeditie Grunnen tussen de levende standbeelden 2019-08-24 13:05:00Je zal maar met 29 graden de hele dag stil moeten staan. Zestien levenden standbeelden trotseren vandaag de hitte in het centrum van Veendam. Dit alle

Deze dag: het einde van de Groninger veemarkt 2019-08-24 12:00:00Een kort geding van veehandelaren tegen de strenge eisen die het ministerie van Landbouw had afgekondigd na de MKZ-crisis, wilde de gemeente Groningen

Oude brug bij Aduard zonder problemen verwijderd 2019-08-24 11:42:00De brug over het Van Starkenborghkanaal bij Aduard is zaterdagmiddag verwijderd. Om kwart over vijf lag de oude brug op de wal.

Samenwerkende organisaties genomineerd voor prijs 2019-08-24 11:02:00Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en Regio Groningen-Assen (RGA) zijn twee van de negentien genomineerde overheidsorganisaties die nog meestr

Thijmen Kupers: 'WK halen lijkt me onwaarschijnlijk' 2019-08-24 08:48:00Atleet Thijmen Kupers hoopt stiekem nog deel te kunnen nemen aan het wereldkampioenschap later dit jaar in Doha. De 800 meter-loper uit Groningen liep

Conifeerbrand slaat over naar rieten dak en schuur 2019-08-24 08:33:00Aan de Bovenlanden in Blijham heeft een brandende coniferenhaag zaterdagmiddag voor schade aan omliggende gebouwen gezorgd.

Ongeluk op provinciale weg bij Meedhuizen 2019-08-24 07:33:00Ter hoogte van Meedhuizen zijn twee auto's op elkaar gebotst. Dat gebeurde zaterdagmiddag rond 12:45 uur, op de provinciale weg tussen Appingedam en

Bas Lulofs hoopt met PKC de zaalvoetbaltop te 2019-08-24 06:55:00De lat ligt dit seizoen hoog bij de zaalvoetballers van PKC uit Groningen. Dat komt onder meer door de komst van Bas Lulofs als hoofdtrainer. De oud-i

Code Rood slaat tenten op bij vervallen huis 2019-08-24 06:23:00Actievoerders van Code Rood hebben hun kamp opgeslagen op het terrein rond een vervallen woning, even buiten Loppersum. Ze hebben komende week uitgero

Column: Verwachtingsmanagement 2019-08-24 05:00:00'Het lekkende dak repareren? Nee, dat gaat de komende vijf jaar niet meer lukken. Geen personeel voor. Prettige dag verder.' En een paar dagen later

'Als die veerboot er komt, overwegen wij een 2019-08-24 02:50:00Minder reistijd, meer zekerheid voor het personeel en mogelijk zelfs nieuwe vestigingen in de Eemshaven en Edinburgh. Voor het internationale transpor


Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not responsible of these news or any information published on this website.